Innlandets perler // The Unique pearls of Eastern Norway  er en ny reiselivssatsing av Askeladden Reiser i samarbeid med Visit Innlandet, Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap kjent som JVB og Frich’s hoteller og spiserier. Satsingen er organisert som et prosjekt og prosjekteier og -ansvarlig er Askeladden Reiser v/Rolf Lie.

Denne regionen har mange reiselivsperler og nisjeprodukter. Ved å slå oss sammen og skape en felles salgsplattform, opplever vi at det er lettere å nå markedet. Med omfattende kunnskap om produkter i regionen kan vi enkelt finne, planlegge og organisere en tur til disse unike, håndplukkede perlene.

Hovedmålet for denne fasen av prosjektet for Innlandets perler // The Unique pearls of Eastern Norway er å etablere en salgskanal som kan tilby og selge ferdige pakker til grupper som ønsker å reise i østlandsområdet. Satsingen skal på sikt også bidra til å opprettholde lokale jobber og skape nye jobber.

Det langsiktige målet er økt verdiskaping gjennom salg av opplevelsesbaserte pakker. Dette vil bidra til økt omsetning ved å involvere lokale leverandører. Ved utgangen av dette året (2021) har deltakerne i prosjektet satt seg som mål å etablere et eget selskap som skal jobbe for salg og økt verdiskaping hos deltakende bedrifter.

The steering group for Unique pearls of Eastern Norway //Innlandets perlerStyringsgruppa for satsingen Innlandets perler  // Unique pearls of Eastern Norway. Foto: Rolf Lie

Vi planlegger turer som varer fra 3 til 7 dager, og vi ønsker å bo flere netter på samme hotell. Allerede har flere hoteller og attraksjoner uttrykt en stor interesse for denne satsingen. Reiseforslagene skal gi en unik reise fra start til slutt, og dekke interessante museer, sjarmerende hoteller, lokale råvarer, butikker, naturopplevelser, kunst, kultur, industrihistorie, vikinghistorie, fugletitting og mye mer. Felles for alle stedene vi besøker, er at de alle er unike, gjenspeiler de norske tradisjonene og skaper varige minner. Geografisk dekker prosjektet store deler av Viken og Innlandet fylker, og våre samarbeidspartnere er lokalisert i kommunene vest og nord for Oslo.

Her finner du en oversikt over alle opplevelsene og samarbeidspartnerne.

Innlandets perler // The Unique pearls of Eastern Norway er finansiert av Innovasjon Norge.

Er du en turoperatør? Kontakt oss så hjelper vi deg med å legge til rette for pakker og priser.

Kontakt oss

Vårt profesjonelle team, med mer enn 30 års erfaring, tilpasser turen / reiseruten for gruppene dine. Med vår omfattende kunnskap om produkter i regionen kan vi enkelt planlegge og organisere en tur til disse unike turistperlene du vil like å besøke.

Rolf Lie

Unique Pearls of Eastern Norway // Innlandets Perler

Norderhovsbakken 12, 3512 Hønefoss

+ 47 900 85 295 post@innlandets-perler.no